CAT VERGADERDATA 2019-2020

Vergaderdatum: Datum inlevering stukken:
 25 september voor 11 september
   6 november voor 16 oktober
 29 januari voor 15 januari
  18 maart voor 4 maart
  15 en 21 april voor  1 april
  27 mei voor  13 mei