CAT VERGADERDATA 2019-2020

Vergaderdatum: Datum inlevering stukken:
 25 september voor 11 september
   6 november voor 16 oktober
 29 januari voor 15 januari
 13 februari voor 30 januari
 11 maart voor  27 februari
 15 en 21 april voor  1 april
 27 mei voor  8 mei