CAT VERGADERDATA 2020-2021

Vergaderdatum: Datum inlevering stukken:
 23 september voor 9 september
   4 november voor 21 oktober
   9 december voor 25 november
  27 januari voor  13 januari
  17 maart voor  3 maart
  14 en 21 april voor  31 maart
  26 mei voor 12 mei