Collegiale consulent Hoogbegaafdheid

Vanuit EPOS is Saskia Hendriks, als collegiale consulent, actief op het gebied van hoogbegaafdheid. Uitwerking van en transfer naar de scholen van praktische mogelijkheden voor begeleiding  van hoogbegaafde leerlingen, bijvoorbeeld door middel van een kindplan en een drietal uitgangspunten, binnen de school is een belangrijk onderdeel van haar taak.

Hierbij worden er afspraken gemaakt over leerinhouden, leerstrategieën en pedagogische visie met betrekking tot deze doelgroep. Ook organiseert zij, samen met Elles Stahlie, de bijeenkomsten van de plusgroep, die jaarlijks door EPOS, in samenwerking met de scholen, wordt samengesteld.