De bestuurscommissie van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland is samengesteld uit vertegenwoordigers van de twee deelnemende schoolbesturen.

De bestuurscommissie vergadert 4 x per jaar.

Samenstelling bestuurscommissie EPOS

Functie Naam Schoolbestuur
Voorzitter Dhr.M. G. Bauer  Stg. mijnplein
Secretaris Dhr. A. Bolijn Stg. de Mare