Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie

De gemeenten Raalte en Olst-Wijhe vinden het belangrijk dat alle jonge kinderen de Nederlandse taal goed beheersen. Het beheersen van de Nederlandse taal is een belangrijke sleutel om de kansen van kinderen te vergroten. Kinderen die taalvaardiger zijn, presteren beter op school en hebben betere maatschappelijke perspectieven. Het is daarom belangrijk om zo vroeg mogelijk te beginnen met taalondersteuning. De voorschoolse voorzieningen zijn hierbij een belangrijke partner. Wij streven ernaar dat met voor- en vroegschoolse educatie kinderen zonder of met de kleinst mogelijke achterstand aan groep 3 van het basisonderwijs kunnen beginnen. Het VVE-proces start op de voorschool en loopt door op de vroegschool.

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit kinderen van 2,5 tot 6 jaar die risico lopen op een achterstand op het gebied van spraaktaalontwikkeling en/of waarbij de sociaal-emotionele ontwikkeling de spraaktaalontwikkeling negatief beïnvloedt. Kinderen die risico lopen op een achterstand op de ontwikkelingsgebieden rekenen en motoriek behoren tot de doelgroep als ook de spraaktaalontwikkeling negatief wordt beïnvloed.
Peuters en kleuters die (een risico op) spraaktaalachterstanden hebben en voor wie VVE een passend instrument is, vallen dus onder de doelgroep VVE. Vanwege het grote belang van een goede beheersing van de Nederlandse taal voor de verdere schoolloopbaan is in de doelgroepdefinitie gekozen voor (risico op) achterstanden in de spraaktaalontwikkeling van peuters en kleuters.

Ambities

De ambitie is dat alle kinderen die onder de doelgroepdefinitie VVE vallen daadwerkelijk deelnemen aan VVE. Gemeente Raalte en Olst-Wijhe zijn ervoor verantwoordelijk dat binnen de beschikbare middelen, voldoende VVE-plaatsen in de voorscholen worden aangeboden. De CJG-arts signaleert en stelt vast of kinderen onder de doelgroepdefinitie VVE vallen. De kinderen worden vervolgens door de CJG-arts in samenspraak met de ouder(s) toegeleid naar een voorschoolse voorziening om deel te kunnen nemen aan een VVE programma.