Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) werkt met de scholen, ouders en andere partners aan het realiseren van Passend Onderwijs in Salland. Dat doen wij door ondersteuning en begeleiding op de scholen te bieden en scholing te verzorgen. Dit doen wij in opdracht van de besturen van mijnplein en De Mare.

Bij EPOS zijn vrijwel alle scholen voor primair (speciaal) onderwijs in Salland aangesloten.

Het kantoor van EPOS is vanaf 27 oktober 2009 gevestigd in “Schoolplein Salland” aan de Monumentstraat 55 e in Raalte.

Het expertiseteam van EPOS werkt vanuit hier en ook de besprekingen van de Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT) vinden hier plaats.