Het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland (EPOS) werkt met de scholen, ouders en andere partners aan het realiseren van Passend Onderwijs in Salland. Dat doen wij door ondersteuning en begeleiding op de scholen te bieden en scholing te verzorgen. Dit doen wij in opdracht van de besturen van mijnplein en De Mare.

Bij EPOS zijn vrijwel alle scholen voor primair (speciaal) onderwijs in Salland aangesloten.