CAT VERGADERDATA 2023-2024

Vergaderdatum Datum inlevering stukken
27 september 13 september
1 november* 11 oktober
6 december** 22 november
31 januari 17 januari
6 maart 14 februari
17 en 24 april*** 3 april
5 juni 22 mei

*    Laatste CAT voor plaatsing SBO na kerstvakantie
**   Laatste CAT voor plaatsing SBO na voorjaarsvakantie
***  Laatste CAT voor plaatsing SBO na zomervakantie