CAT VERGADERDATA 2021-2022

Vergaderdatum: Datum inlevering stukken:
 22 september voor 8 september
   3 november voor 20 oktober
   1 december voor 17 november
  26 januari voor  12 januari
  16 maart voor  2 maart
  13 en 20 april voor  30 maart
    1 juni voor 18 mei