De Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT)

De CAT heeft de volgende functie:

  1. Het vaststellen van arrangementen waardoor er ondersteuning op de scholen kan plaatsvinden.
  2. Advisering m.b.t. aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal (Basis) Onderwijs