De Commissie Arrangeren en Toedelen (CAT)

De CAT heeft de volgende functie:

  1. Het vaststellen van arrangementen waardoor er ondersteuning op de scholen kan plaatsvinden.
  2. Advisering m.b.t. aanvraag van een toelaatbaarheidsverklaring voor het Speciaal (Basis) Onderwijs

Samenstelling CAT:

Dhr. W. de Waal (namens het basisonderwijs, tevens voorzitter)
Mw. E. Stahlie (orthopedagoog)
Dhr. H. Schopman (directeur Horizon)
Dhr. J. Scholten (pedagoog en directeur EPOS)

Notulist: mw. M. Brinkhof