Vertrouwenspersonen voor het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland

Contactadres vertrouwenspersonen:

EPOS
t.a.v. vertrouwenspersoon klachtenregeling
Postbus 66
8100 AB Raalte

Contactgegevens vertrouwenspersonen:

Naam Plaats Telefoon e-mail
dhr. H. Borkent Raalte 0572 – 354324 borkenth@gmail.com
mevr. T. van Loon Raalte 0572 – 355317 veldhuisvanloon@hetnet.nl
dhr. W.G Jansen Heino 0572 – 392423 jansenwg@gmail.com