Collegiale consulent Dyslexie

Vanuit EPOS is Wilma Stoverinck expert op het gebied van dyslexie. Vragen op het gebied van leesproblemen en dyslexie worden door haar met de scholen besproken en vertaald in een mogelijke aanpak.

Ook is zij betrokken bij de psycho-educatie voor leerlingen uit groep 8 met dyslexie. Zo’n groep wordt jaarlijks door EPOS, in samenwerking met de scholen en ouders, samengesteld.

Categorie Omschrijving Link Datum
Afspraken dyslexie dyslexie wsns versie ib-ers Download 28-11-2012
Afspraken dyslexie toelichting bij de toetsen dyslexie Download 28-11-2012
Afspraken dyslexie Afsprakenkaart dyslexie Download 04-08-2008
Dyslexieprotocol onderbouw 2011 Dyslexieprotocol onderbouw 2011 Download 07-02-2013
Dyslexieprotocol bovenbouw 2011 Dyslexieprotocol bovenbouw 2011 Download 07-02-2013