Passend onderwijs

Passend onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.

De Mare

Stichting voor openbaar basisonderwijs Salland

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs

Het Steunpunt medezeggenschap passend onderwijs biedt ondersteuning bij en advies over de medezeggenschap binnen passend onderwijs.

mijnplein

mijnplein

Verwonderwijs in Salland.

2305po

Passend onderwijs regio 2305PO

Ieder kind op z’n plek