De bestuurscommissie van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland is samengesteld uit vertegenwoordigers van de vier deelnemende schoolbesturen. De bestuurscommissie vergadert een aantal keren per jaar.

De commissie bestaat uit:

  • Maarten Bauer
  • Marlous Siemelink
  • Gerrit de Graaf