Beatrijs Everts heeft de dagelijkse leiding over het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland.