De dagelijkse leiding van het Expertisecentrum Passend Onderwijs Salland berust bij de directeur.

Naam: Jan Scholten
Postadres: Postbus 66 8100 AB Raalte
Bezoekadres: Monumentstraat 55e  te Raalte
Telefoon: 0572  360 372
Mobiel: 06 558 934 50
E-mail: j.scholten@epos-salland.nl