De resonansgroep bestaat uit 3 basisschooldirecteuren, 1 directeur SBO en 3 intern begeleiders.
De directeur van EPOS woont de vergaderingen bij.

Doelstelling:
De resonansgroep van EPOS heeft als algemene doelstelling de advisering van de directeur van EPOS inzake beleidsvoorbereiding, -uitvoering en -evaluatie van het in het ondersteuningsplan van SWV 23-05 PO en in het deelregioplan vastgelegde beleid in ons samenwerkingsverband en binnen de deelregio Salland.
De resonansgroep vormt de verbinding tussen onderwijsveld, EPOS en samenwerkingsverband. Leden van de resonansgroep zijn daarom vertegenwoordigers vanuit verschillende geledingen binnen de Sallandse deelregio.